Meri algab siit

2020. aasta augustis sai alguse kampaania “Meri algab siit”, mille eesmärk on Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervise parandamine ning Eesti elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine.

Kampaania käigus märgistatakse Eestimaa viieteistkümnes suurimas linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi, millist ohtu keskkonnale kujutavad endast koos sademeveega Läänemerre sattuvad sigaretikonid.

Kaevuluukide märgistus teostatakse lähtuvalt iga linna lähedal asuvast veekogust: Pärnu jõgi, Emajõgi, Pedeli jõgi, Tamula ja Viljandi järved ning Läänemeri.

Eestimaa miljard koni

Maailma üheks suuremaks prügiprobleemiks peetakse maha visatud suitsukonisid. Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid loodusesse või vihmavee restkaevudesse toob endaga kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Arvatakse, et sigaretikonid on biolagunevad või et nad jõuavad veepuhastusjaama, kuid tegelikkuses satuvad nad koos vihmaveega lähimasse veekogusse.

Sigaretifilter sisaldab tselluloosatsetaati ehk plastikut, mis ei ole biolagunev. Uuringute andmetel säilib plastikust sigaretikoni looduses vähemalt 10–12 aastat. Umbes kuuest triljonist igal aastal suitsetatud sigaretist jõuab ligikaudselt neli triljonit sigaretifiltrit loodusesse. Merekaitseorganisatsiooni Ocean Conservancy uurimistöö andmeil leidub sigaretifiltreid maailmameres ülekaalukalt rohkem kui ühtki muud prügisorti.

Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.

Läänemere suurimad saastajad

Suitsetajate hulgas on levinuimad filtriga sigaretid, kuid just filter ongi see osa suitsukonist, mis põhjustab keskkonnale kahju. Vees mureneb sigaretikoni väikesteks osakesteks, mikro- ja nanoplastikuks. Ookeanidest, meredest ja teistest veekogudest aurustuva vihmaveega jõuavad need osakesed ringiga tagasi meie toidulauale, mulda ja kõikidesse elukeskkondadesse.

Suitsukonide ohtlikkust keskkonnale suurendavad veelgi neis sisalduvad keemilised ühendid, millest suur osa on mürgised ja vähki tekitavad. Maha visatud suitsukoni kõige kahjulikumad tubakakeemia komponendid on nikotiin, vingugaas, tõrvained, kantserogeenid ja raskemetallide soolad. Filtrites sisalduv plii on organismidesse kuhjuv raskemetall, arseeniühendid aga otseselt surmavad.

Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett

Loomad ja linnud on valimatud sööjad: tihti ei suuda nad vahet teha toidul ja plastjäätmetel, sealhulgas suitsukonidel. Mereplastik ning plastikfiltrid on mereloomade jaoks seedimatud ning seedekulglasse kinni jäänud prügi võib põhjustada aeglase surma läbi lämbumise. 

Lisaks võib sigarettide filtrites leiduv nikotiin veekeskkonnas ligunedes põhjustada veeloomadele neuroloogilisi kahjustusi ja arenguhälbeid.

Korduvad uuringud on näidanud, et sigarettides sisalduvate keemiliste ühendite seas on üle 50 kantserogeeni, mis võivad põhjustada magevees elavatele selgrootutele ägedat mürgitust ja hilisemat surma.

Igamehe loodushoid

MTÜ “Pühapäevane prügikoristus piknikuga” on noor keskkonnahoiule orienteeritud rühmitus, kes korraldab vabatahtlikke koristustalguid ja peab seejärel koos talgulistega piknikku. 2019. aastal toimunud koristuste käigus sai aina selgemaks,  et meie prügi olemus on sõltuvuslik ning  lisaks talgute korraldamisele on tarvis keskenduda sõltuvuspõhjuste mõistmisele, likvideerimisele ja keskkonnaharidusele. 

Lisaks pühapäevastele prügikoristajatele tunnustame kõiki eelnevaid ja tulevasi talgulisi, kõiki keskkonnahoiu rühmitusi ning eelkõige Maailmakoristuspäeva meeskonda. Ainuüksi eelmise aasta maailmakoristuspäeva raames koristasid 24 000 Eesti koolilast ühe päevaga ligi miljon suitsukoni.

                                                                             *

Meie keskkond on pidevas muutumises. Kui mõistame oma seotust kõige ümbritsevaga, annab see meile võimaluse luua muutusi positiivses suunas. Meie käitumisharjumuste muutus on hädavajalik ning igamehe loodushoid on prioriteet.

Kutsume üles inimesi liituma erinevate talgute ja koristusaktsioonidega, koristama oma kodutänavaid ja randasid ning informeerima nii oma lähedasi kui ka koni maha viskavaid linnakodanikke sellest, milline on sigaretikonide mõju meie elukeskkonnale.

Järjest nähtavamaks muutuvad keskkonnaprobleemid on hakanud lõhkuma illusiooni, et inimene seisab loodusest eraldi ja üksikisikust ei sõltu midagi. Aina kasvav hulk keskkonnakaitse organisatsioone on tõenduseks, et ühest väärt mõttest võib kasvada globaalne liikumine, mis aitab kaasa meie kõigi heaolule. Kampaania “The Sea Starts Here”, mis sai alguse ühest Prantsusmaa väikelinnast ning mis on jõudnud paljudesse Euroopa riikidesse, tõestab väikese idee suurt mõju.

Kuidas ära tunda head ideed ning mida meie unikaalse, elava ja imelise planeedi jaoks ära teha, jääb igaühe enda valida.

Kui Sinu kodulinnas pole “Meri algab siit” märgistust, kontakteeru kohaliku omavalitsusega või kirjuta meile:

MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga
e-mail: andrepichen@gmail.com
telefon: +372 523 1199