Sigaretikonid on läänemere suurimad saastajad

Tänapäeval peetakse maailmas üheks suuremaks prügiprobleemiks maha visatud suitsukonisid. Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid loodusesse või vihmavee restkaevudesse toob endaga kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Arvatakse, et sigaretikonid on biolagunevad või jõuavad nad veepuhastusjaama, kuid tegelikkuses satuvad nad koos vihmaveega lähimasse veekogusse. 

Sigaretifilter sisaldab tselluloosatsetaati ehk plastikut, mis ei ole biolagunev. Uuringute andmetel säilib plastikust sigaretikoni looduses vähemalt 10–12 aastat. Umbes kuuest triljonist igal aastal suitsetatud sigaretist jõuab ligikaudselt neli triljonit sigaretifiltrit loodusesse. Merekaitseorganisatsiooni Ocean Conservancy uurimistöö andmeil leidub sigaretifiltreid maailmameres ülekaalukalt rohkem kui ühtki muud prügisorti. 

Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.